Дані системи реалізовані у вигляді спеціального обладнання. На робочому місці викладача встановлюється аудіо концентратор, на місцях учнів встановлюються аудіо блоки з підключеними гарнітурами (навушники з мікрофоном). Для управління і аудіо-зв’язку застосовується виділена аудіо-мережа. Для управління класом використовується пульт або комп’ютер вчителя зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням.

Лінгафонний кабінет IDL Audio
Виробник: LAIN S.R.L. (Італія)
Тип: Апаратний комплекс
Максимальна кількість місць: 60
Інтерфейс програми: Український

Мовна лабораторія IDL Audio — це професійний програмно-апаратний продукт для вивчення іноземних мов і посилення розмовних навичок учнів.
IDL — спеціально розроблений для високоякісного відтворення аудіо сигналів, які є фундаментальними при проведенні навчання.
Для підвищення якості аудіо-сигналів, під час прямого спілкування між студентами, викладача зі студентом, з групою студентів або з усім класом, використовується спеціальне обладнання, яке і створює ідеальне середовище для спілкування і дозволяє простими лінгвістичними вправами, відтворювати типові побутові ситуації.
Дане обладнання необхідне як засіб передачі звукових сигналів по окремо виділеній дротовій аудіомережі, в аналоговому режимі.
При використанні IDL Audio суттєво підвищується якість звукого сигналу при прямому усному спілкуванні. Це важливо при проведенні диктантів, аудіюванні, моделюванні синхронного перекладу і т.і., там де необхідна якість і розбірливість усного мовлення, і можливість якісного самопрослуховування в навушниках.
Лінгафонні кабінети IDL призначені для підвищення розмовного рівня осіб, які вивчають іноземну мову.
Лінгафонний кабінет IDL включає в себе:

  • аудіоконцентратор (блок комутації);
  • аудіо блоки учнів;
  • програмне забезпечення IdlLAB, яке встановлюється на комп’ютер викладача.

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс IdlLAB на українській мові, допомагає викладачеві легко освоїти даний лінгафонний кабінет і ефективно використовувати його при навчанні іноземних мов.
Основні можливості лінгафонного кабінету:
• максимальна кількість місць учнів — 60;
• організація робочих місць учнів в групи (до чотирьох груп одночасно) і пари (всередині
групи);
• можливість довільного формування пар (всередині групи);
• наявність режимів дискусії (всередині групи);
• прослуховування або діалог з обраним учням, парою або групою;
• загальний виклик для всіх учнів;
• виклик викладача учням;
• можливість роботи до 4 незалежних аудіо джерел одночасно (за кількістю груп);
• аудіо джерелами можуть бути:
— пристрої, підключені до 4 зовнішніх входів блоку комутації;
— голос викладача;
— голос викладача спільно з аудіо сигналом з зовнішнього входу;
— голос будь-якого учня, пари або групи учнів;
• можливість регулювання гучності зовнішніх джерел;
• можливість підключення будь-якого учня, пари, групи, а також викладача або зовнішнього
джерела на зовнішні виходи блоку комутації, на які можуть бути підключені пристрої
запису, підсилювальні або інші пристрої;
• управління блоком комутації здійснюється за допомогою інтерфейсу RS232 від комп’ютера
викладача;
• можливість відтворення і запису аудіо інформації на комп’ютері викладача при
підключенні входів звукової карти до відповідних роз’ємів блоку комутації;
• можливість підключення звукової карти комп’ютера учня до відповідних роз’ємів
блоку учня;
• можливість редагування графічного представлення класу;
• введення і зміна прізвищ учнів з можливістю збереження візуального представлення
класу і прізвищ в окремому файлі;
• можливість роботи програми в спрощеному та розширеному режимі.

Важливе зауваження:  У розширеному режимі програма дозволяє реєструвати викладачів, організовувати роботу в групах на основі завдань, вести облік відвідування та успішності в класах для кожного викладача окремо.

Аудіоконцентратор IDL
Аудіоконцентратор (блок комутації) служить для комутації та передачі звукових сигналів.
Управління блоком здійснюється програмою IdlLAB, за допомогою інтерфейсу RS232 (USB - RS232).

На цьому малюнку цифрами позначені:
1. Роз'єм (1) підключення шнура кабелю інтерфейсу RS232
2. Роз'єм (2) підключення шнура кабелю інтерфейсу RS232
3. Роз'єм підключення блоку учня №1 (RJ-45)
4. Роз'єм підключення блоку учня №2 (RJ-45)
5. Роз'єм блоку учня №27 (RJ-45)
6. Роз'єм підключення блоку учня №28 (RJ-45)
Аудіо блок учня IDL

Блок учня розташовується на робочому місці учня, до нього підключається гарнітура учня.
На верхній панелі блоку учня розташовані кнопка виклику викладача та індикатор живлення.

 

Схема підключення IDL Audio

Програма управління IDLLAB
IdlLAB - є програмою управління лінгафонним кабінетом IDL.
Інтерфейс програми на український мові.
Апаратні вимоги для комп'ютера викладача:
Мінімальні вимоги до персонального комп'ютера викладача:
• частота процесора 1 ГГц;
• оперативна пам'ять 512 МБ (рекомендується 1 ГБ);
• 30 МБ вільного простору на жорсткому диску для інсталяції програми;
• роздільна здатність екрану не нижче 1280х800, якість передачі кольору не менше 16 біт;
• звукова карта;
• мережева карта.
Системні вимоги для ПЗ IdlLAB: 
Операційна система:
• Windows XP і вище;
• Linux (версія ядра - 2.6.31 і вище);
• MacOS X (версія 10.5 і вище);

Програма управління IDLLAB може працювати в двох режимах:

спрощений і розширений

                 Основне вікно програми IdlLAB в спрощеному режимі
При запуску програми IdlLAB відбувається автоматичний пошук підключеного аудіо комутатора.
У разі успішного з'єднання програми з аудіо комутатором значок режиму зв'язку почне блимати зеленим кольором.
 Режими роботи учнів
Дискусія
В даному режимі учні, що входять в одну групу, можуть спілкуватися між собою. Режим дискусії буде відображатися на зображеннях учнів за допомогою відповідної іконки.
Пари
В даному режимі учні, що входять в одну групу, можуть спілкуватися між собою в парах.
Пари учнів можуть формуватися:
по порядку (пари формуються з сусідніх учнів);
випадково (пари формуються випадковим чином);
вручну (пари формуються викладачем за допомогою мишки).
Аудіювання
В даному режимі учні, що входять до групи, можуть прослуховувати різні джерела аудіо сигналів: зовнішні джерела, голос викладача, голос іншого учня.
Викладач може вибрати себе в якості джерела для необхідної групи.
Крім того викладач може одночасно зі своїм голосом підключити зовнішнє джерело, наприклад, щоб коментувати аудіо сигнал із зовнішнього джерела. Для цього викладач повинен вибрати опцію Комбінований і вибрати зі списку один з 4-х джерел, підключених до відповідних роз'ємів блоку комутації. Знизу списку розташований регулятор гучності відповідного зовнішнього джерела.
Викладач може в якості джерела аудіо сигналу для групи вибрати будь-якого учня, навіть того, що не входить до цієї групи. Для цього викладач повинен включити опцію Учень і вибрати зі списку потрібного учня. Якщо даний учень працює в режимах Пари або Дискусія, то всі інші учні, що входять в цю пару або групу, стають джерелами сигналу.
Прослуховування учнів
Викладач може таємно прослухати обраного учня, пару або групу в режимі Дискусія. Для цього він повинен в меню необхідного учня вибрати пункт Прослуховування.
Якщо даний учень працює в режимах Пари або Дискусія, то викладач прослуховує також всіх інших учнів, що входять в цю пару або групу.
Можливо організувати таємне прослуховування всіх учнів групи або класу за допомогою кнопки Автопрослушка.
Діалог з учнями
Викладач може увійти в діалог з обраним учнем, парою або всією групою в режимі дискусії.
Якщо даний учень працює в режимах Пари або Дискусія, то викладач вступає в діалог також з усіма іншими учнями, які входять в цю пару або групу.
Програма управління IDLLAB в розширеному режимі
Відмінності інтерфейсу програми при роботі в розширеному режимі:
• робота з обліковими записами викладачів;
• ведення журналу відвідування та успішності;
• перегляд статистики уроків;
• використання завдань під час уроку.

   Для включення розширеного режиму необхідно вибрати відповідний пункт у вікні налаштувань програми. При запуску програми в розширеному режимі на екран монітора виводиться вікно, в якому необхідно ввести ім'я викладача і пароль. При неправильному введенні імені або пароля вхід в систему неможливий. Для кожного знову введеного викладача створюється своя папка, де буде зберігатися різна інформація: файли класів, записи учнів, журнал і ін. Ім'я папки збігається з ім'ям викладача. Ця інформація буде індивідуальна для кожного викладача.

Статистика успішності і відвідуваності    
В програму в розширеному режимі введено поняття уроку, під час якого можна виставляти оцінки учням та враховувати відвідуваність класу.
Програма автоматично фіксує в журналі відвідуваності присутніх учнів під час урокую Викладач може виставити оцінку, використовуючи меню учня.
Також викладач може бачити статистику успішності і відвідуваності учнів. Програма дозволяє вивести на моніторі викладача вікно, в якому він повинен вибрати клас, предмет і встановити часовий інтервал, вибрати варіант зведеної або повної статистики.

  • У зведеній статистиці відвідуваності наводиться список учнів обраного класу, загальна кількість уроків для класу, кількість пропущених уроків і відсоток відвідуваності для кожного учня.
  • Повною статистикою відвідуваності наводиться список учнів і відвідуваність уроків за обраний інтервал часу по всіх уроків.
  • У зведеній статистиці успішності наводиться список учнів обраного класу, сума балів за уроки, кількість оцінок і середній бал.
  • Повною статистикою успішності наводиться список учнів та оцінки за певний інтервал часу по всіх уроках.

Викладач може надрукувати або зберегти дані статистики в файл формату PDF. Для цього потрібно натиснути на кнопку Друк. На екрані монітора відкриється вікно попереднього перегляду звіту, в якому можна послати звіт на принтер або зберегти його у файлі формату PDF.

Програма в розширеному режимі дозволяє формувати різні завдання для учнів
Завдання Пари і Дискусія дають можливість учням спілкуватися між собою в парах або всією групою в режимі дискусії і описані раніше.
Завдання Аудіювання, Імітація моделі, Синхронний переклад, і Послідовний переклад аналогічні режиму Прослуховування джерела в спрощеному режимі і відрізняються вмістом використовуваних аудіо даних.
Завдання Самостійна робота і Читання дають можливість учням працювати індивідуально.
У завданні Самостійна робота є меню Джерело аудіо аналогічно спрощеному режимому.
Завдання Читання передбачає відсутність будь-яких джерел звуку, що надходять від комутаторів, при цьому існує можливість записати голос учня.

Лінгафонний кабінет IDL audio 15+1

за...199 900 гривень!

Рекомендуємо!