Для забезпечення ефективної взаємодії викладача та учнів використовуються різні системи управління і адміністрування навчальним комп'ютерним класом.

Подібні системи зазвичай виконують такі основні функції в комп'ютерному класі:

  • демонстрація зображення з монітора викладача на монітори довільної групи учнів; перегляд зображення з монітора учня на моніторі викладача;
  • аудіозв'язок між викладачем і будь-яким учням або групою учнів, аудіозв'язок учнів об'єднаних в групу між собою;
  • режим дистанційної роботи, в якому викладач на своєму моніторі може бачити зображення з монітора учня, управляти його комп'ютером і одночасно підтримувати аудіозв'язок з ним;
  • адміністрування всіх комп'ютерів входять до класу.

Повною мірою подібні функції дуже ефективні при навчанні мов. Тому в лінгафонних лабораторіях (кабінетах) ці функції і режими є не просто основними, а базовими.

Сучасні лінгафонні комплекси використовують цифрові технології і їх можна "умовно" розділити на три основні типи:

1. Програмні комплекси

Дані системи реалізовані у вигляді програмного забезпечення. Для управління, аудіо-зв'язку, передачі завдань, файлів, зображення з монітора одного комп'ютера на монітори інших комп'ютерів використовується локальна комп'ютерна мережа, ресурси комп'ютерів і програмне забезпечення.

2. Апаратні комплекси

Дані системи реалізовані у вигляді спеціального обладнання. На робочому місці викладача встановлюється аудіо концентратор, на місцях учнів встановлюються аудіо блоки з підключеними гарнітурами (навушники з мікрофоном). Для управління і аудіо-зв'язку застосовується виділена аудіо-мережа. Для управління класом використовується пульт або комп’ютер вчителя зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням.

3. Програмно - апаратні (комбіновані) комплекси

Дана система являє собою поєднання програмного і апаратного комплексів. На робочому місці викладача встановлюється комп’ютер і аудіо концентратор, на місцях учнів встановлюються комп’ютери та аудіо блоки з підключеними гарнітурами (навушники з мікрофоном). Використовується дві мережі: комп’ютерна і окремо аудіо-мережа, як засіб передачі аудіо сигналів учням, для підвищення якості звуку. Для управління класом використовується комп’ютер вчителя зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням.

Звичайно, кожен з цих типів кабінетів має свої переваги і недоліки.
Але кожен з них - це інструмент, призначений для поліпшення ефективності навчання.

Програмний комплекс можна встановити на базі вже існуючого комп'ютерного класу. При цьому Ви отримуєте недорогий мультимедійний кабінет з широкими можливостями лінгафонної лабораторії.

Апаратний комплекс має обмежені функціональні можливості (через відсутність учнівських комп’ютерів), але якість аудіо, швидкість, надійність системи і ціна цілком компенсує цей недолік.

Програмно-апаратний (комбінований) комплекс увібрав в себе всі переваги апаратного і програмного. Широкі функціональні можливості і продумане програмне забезпечення перетворюють комплекс в ідеальний інструмент для навчання. Такий кабінет дозволяє проводити уроки, тести, заліки, тощо, з використанням різних носіїв, із 100% ефективністю кожної хвилини навчального часу.


Рекомендуємо!