Дана Політика конфіденційності відноситься до сайту infol.com.ua. Після перегляду даного сайту обов’язково прочитайте текст, що містить політику конфіденційності використовуваного сайту. У разі незгоди з цією політикою збереження конфіденційності припиніть використання даного сайту. Заповнивши будь-яку з форм і використовуючи даний сайт, Ви тим самим погоджуєтесь з умовами викладеної нижче Політики конфіденційності. Сайт охороняє конфіденційність відвідувачів сайту.

Персональна інформація.

Для того щоб надавати Вам послуги, відповідати на питання, виконувати ваші побажання і вимоги потрібно така інформація, як Ваше ім’я і номер телефону. infol.com.ua може використовувати зазначену інформацію для відповідей на запити, а також для зв’язку з Вами по телефону з метою надання інформації про пропоновані послуги і рекламних кампаніях. При надходженні від Вас звернення у вигляді відправки будь заповненої на сайті форми, нам може знадобитися зв’язатися з Вами для отримання додаткової інформації, необхідної для Вашого обслуговування і відповіді на питання, що цікавлять. Сайт infol.com.ua зобов’язується не передавати цю інформацію третім особам без Вашого дозволу, за винятком інформації, необхідної для виконання Вашого обслуговування. Зі свого боку, Ви надаєте право використовувати будь-яку повідомлену Вами інформацію для виконання зазначених вище дій.

Безпека.

Передача персональних даних в будь-якій формі (особисто, по телефону або через Інтернет) завжди пов’язана з певним ризиком, оскільки не існує абсолютно надійних (захищених від зловмисних посягань) систем, проте сайт infol.com.ua вживає необхідних адекватних заходів для мінімізації ризику та запобігання несанкціонованого доступу, несанкціонованого використання і спотворення Ваших персональних даних.
Неповнолітні.

Сайт infol.com.ua не приймає ніякої інформації від осіб молодше 18 років без згоди їх батьків або законних опікунів. Крім того, особи віком до 18 років не можуть вчиняти будь-яких покупок чи інших юридичних дій на даному сайті без згоди батьків або законних опікунів, якщо ці закони не дозволяють законодавством України.
Модифікація.

Сайт infol.com.ua має право змінювати дану Політику конфіденційності, змінювати і коригувати умови доступу або забороняти доступ до сайту, а також змінювати його зміст в будь-який час без попереднього повідомлення.